U Hrvatskoj su teme vezane uz nisku stopu fertiliteta, sve manji broj novorođenih i negativni prirodni prirast vrlo zastupljene u…