Za razliku od niskih stopa fertiliteta u mnogim europskim zemljama i neočekivanog pada stope fertiliteta u Francuskoj, situacija na Bliskom istoku, odnosno u Egiptu potpuno je drugačija, ali ne i manje zabrinjavajuća. Bloomberg u članku The Arab Spring’s Riskiest Legacy May Be Egypt’s Baby Boom“ donosi priču o baby-boomu u Egiptu.

Sedam godina nakon Arapskog proljeća i ostavke tadašnjeg predsjednika Hosnija Mubaraka Egipat broji jedanaest milijuna stanovnika više. Takvo povećanje broja stanovnika, koje se može usporediti s veličinom populacije Grčke, uzrokovano je visokom stopom fertiliteta od 3,5 djece po fertilnoj ženi. Zbog tako velikog rasta stanovništva glavni cilj vlade postao je postupno smanjenje stope fertiliteta na zamjensku razinu od 2,1 djeteta po ženi u reproduktivnoj dobi.

Jedan od glavnih razloga smjene predsjednika Mubaraka bio je nezadovoljstvo mladih koji nisu mogli dobiti priliku na tržištu rada. Ako sadašnja vlada ne uspije smanjiti stopu fertiliteta, problem nezaposlenosti mladih mogao bi se vrlo lako proširiti na cijelu sljedeću generaciju. Tome u prilog govore podaci da je u 2016. godini bilo 10,3 milijuna Egipćana mlađih od četiri godine, za razliku od 2008., kada ih je bilo 8,8 milijuna. Skupa s nezadovoljstvom ljudi, predviđa se da će doći do nedostatka hrane i vode zbog opadajuće produktivnosti poljoprivrednog zemljišta. O ozbiljnosti problema govore i projekcije Ujedinjenih naroda iz 2000. godine, kada se predviđalo da će populacija Egipta doseći 96 milijuna stanovnika 2026. godine. Taj broj dosegnut je prošle godine, skoro deset godina prije UN-ovih projekcija.

Razloge naglog povećanja stope fertiliteta u Egiptu neki pronalaze u ukidanju velikodušnih subvencija američke vlade iz 2005., koje su bile namijenjene programima planiranja obitelji. Drugi razlog povećanja jest jačanje islamskog pokreta, čiji je cilj poticanje ranog braka i velikih obitelji. To se posebno vidi kod žena u ruralnim područjima Egipta koje namjerno odbacuju kontracepciju.

Egipatsko gospodarstvo posljednjih je godina u procesu oporavka, no ljudi i dalje žive u velikom siromaštvu. Od 2010. do 2015. godine 28% stanovništva živjelo je ispod granice siromaštva. Egipatska vlada i Međunarodni monetarni fond (MMF) dogovorili su 2016. godine kreditni aranžman vrijedan dvanaest milijardi dolara. Njime se egipatska vlada obvezuje devalvirati nacionalnu valutu, smanjiti plaće zaposlenika u javnom sektoru i vratiti pojedine subvencije.

Usporedno s ispunjavanjem uvjeta MMF-a aktivno se provodi populacijska politika čiji je cilj, između ostaloga, obrazovati mlade žene o kontracepciji i naučiti ih o zdravstvenim prednostima upotrebe kontracepcije. Grupe stručnjaka obilaze sela te educiraju žene o načinu upotrebe kontracepcijskih spirala. Rezultati takve politike već su vidljivi te se broj rađanja od 2016. do veljače 2018. smanjio s 2,6 na 2,55 milijuna.

Unatoč pozitivnim mjerama provedenih politika projekcije pokazuju da će broj stanovnika uz postojeću stopu fertiliteta do 2030. iznositi 126 milijuna. Budućnost Egipta neizvjesna je, a egipatskoj vladi ne preostaje ništa drugo nego i dalje aktivno provoditi populacijsku politiku zajedno s politikom MMF-a kako bi se dugoročno postigle visoka stopa zaposlenosti mladih i ciljana zamjenska stopa fertiliteta.