U Hrvatskoj se još od 1960-ih godina Njemačka doživljava kao „obećana“ zemlja u kojoj je moguće lako naći dobro zaposlenje…