HUMAN MORTALITY DATABASE

 

Budući se Hrvatska nedavno priključila odabranoj grupi zemalja koja ima nacionalne podatke u najprestižnijim svjetskim demografskim bazama podataka, ovom prilikom predstavljamo onu o mortalitetu.

Human Mortality Database (HMD) je baza podataka napravljena s ciljem stvaranja detaljnih podataka o mortalitetu i stanovništvu određene zemlje koji će biti interesantni i korisni znanstvenicima, studentima, novinarima, analitičarima i ostalima koji su zainteresirani za proučavanje mortaliteta i povijesti ljudske dugovječnosti. Projekt je započeo kao nadogradnja ranijih projekata na Department of Demography, University of California, Berkeley, USA, i na Max Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Germany. Riječ je dakle o suradnji dva tima znanstvenika iz SAD-a i Njemačke, uz financijsku pomoć i znanstvenu suradnju s brojnim institucijama i individualnim istraživačima diljem svijeta. Znanstvena i stručna suradnja u Hrvatskoj uspostavljena je sa Ivanom Čipinom s Katedre za demografiju, Ekonomskoga fakulteta – Zagreb i Državnim zavodom za statistiku (DZS). Berkeley Center on the Economics and Demography of Aging (CEDA) i L’Institut national d’études démographiques (INED) također su poduprijeli razvoj baze u posljednjih nekoliko godina. 

Glavni cilj baze je dokumentirati revoluciju u trajanju ljudskog vijeka u modernoj eri čovječanstva, te potaknuti istraživanja o uzrocima i posljedicama takvih trendova. HMD sadrži originalne izračune stopa smrtnosti i tablice doživljenja za odabrane zemlje ili područja, kao i ulazne (input) podatke koji su korišteni u izračunima tih tablica. Ulazni demografski podaci su detaljne brojke o umrlima, živorođenima, popisnim podacima i procjenama stanovništva iz različitih izvora. HMD nastavlja kontinuirano nadopunjavati bazu s novim podacima za novije razdoblje. Ipak, baza je ograničena na one populacije gdje su registracija smrti i popisni podaci praktično potpuni, jer je takav tip podataka nužan za korištenje jedinstvene metode rekonstrukcije povijesne serije demografskih podataka. Rezultat toga je da su u bazu uključene uglavnom relativno bogate i razvijene zemlje, koje su većinom i visoko industrijalizirane.  

Konačno, HMD pruža otvoreni i međunarodni pristup ovim podacima. Trenutno, baza sadrži detaljne podatke o stanovništvu i mortalitetu za četrdesetak zemalja. HMD se općenito smatra kao izvor nacionalnih procjena smrtnosti najveće kvalitete, i ima preko 30.000 registriranih korisnika. Za one zemlje gdje su HMD procjene dostupne, United Nations Population Division (UNPD) se radije oslanja na njih nego na vlastite koje radi za sve zemlje.