O demografskom starenju sve češće se govori kao o velikom izazovu za nositelje zdravstvene politike. Rast udjela izdataka za zdravstvo u BDP-u u razvijenim zemljama ne jenjava, naprotiv, u nekima se, kao npr. u SAD-u, približava granici od 20%, dok je na razini svijeta u…