Kada demografi govore o fertilitetu, gotovo uvijek misle na broj djece po ženi u reproduktivnoj dobi. Premda je daleko od savršene, totalna stopa fertiliteta (TFR) najbolja je aproksimacija trenutačnog prosječnog broja živorođene djece. Idealna je za usporedbu među zemljama, neovisno o tome koliko zemlje imaju stanovnika ili žena u dobi za rađanje.

Podaci Eurostata o kretanju stope fertiliteta u zemljama Europske unije od 2001. do 2017. pokazuju sljedeće:

  • Prosječna razina fertiliteta u 28 zemalja EU-a prilično je stabilna i kreće se oko razine 1,6 djece po ženi.
  • U skandinavskim zemljama TFR je iznad prosjeka EU-a, no s tendencijom pada. U 2018. su Finska (1,41) i Norveška (1,56 – nije prikazana ovdje) zabilježile povijesno najniže razine TFR-a.

Stopa fertiliteta u skandinavskim zemljama EU-a, 2001. – 2017.

Izvor: Eurostat

  • S druge strane, u južnoeuropskim zemljama TFR je najniži u EU-u i nema indicija da će se u skorije vrijeme stopa povećati.

Stopa fertiliteta u južnoeuropskim zemljama EU-a, 2001. – 2017.

Izvor: Eurostat

  • U većini zapadnoeuropskih zemalja TFR je iznad prosjeka Europske unije. Njemačka i Austrija imaju niži fertilitet od prosjeka, no s tendencijom rasta uslijed pojačane imigracije i reforme obiteljskih politika. U Irskoj, koja je dugi niz godina imala najviši TFR u EU-u, fertilitet je u padu. Pad stope fertiliteta u posljednje vrijeme događa se i u Francuskoj, koja pak ima najizdašnije i najraznovrsnije pronatalitetne mjere i one vjerojatno pomažu da TFR ostane na najvišoj razini od svih zemalja Europske unije.

Stopa fertiliteta u zapadnoeuropskim zemljama EU-a, 2001. – 2017.

Izvor: Eurostat

  • Postsocijalističke zemlje srednje i istočne Europe, među koje se ubraja i Hrvatska, zabilježile su uglavnom ispodprosječnu razinu fertiliteta, premda u novije vrijeme neke od njih, poput baltičkih zemalja, pokazuju znakove jačeg oporavka. Ta grupa zemalja više nema najnižu razinu fertiliteta u EU-u i trenutačno je južna Europa područje najnižeg fertiliteta u Europi.

Stopa fertiliteta u postsocijalističkim zemljama srednje i istočne Europe EU-a, 2001. – 2017.

Izvor: Eurostat

  • Stopa fertiliteta u Hrvatskoj u novije vrijeme se ustabilila na razini oko 1,4 djeteta po ženi, ali vrlo je vjerojatno podcijenjena zbog neregistrirane emigracije.

Iz ovoga teksta dade se zaključiti da stopa fertiliteta neobjašnjivo opada u nekim skandinavskim zemljama na povijesno niske razine, raste u Njemačkoj na najvišu razinu u posljednjih nekoliko desetljeća, da Irska više nije visokofertilitetni otok, što je dugo bila, da zemlje južne Europe i dalje proživljavaju fertilitetnu krizu te da se oporavak fertiliteta dogodio u nekim zemljama postsocijalističke Europe.