Totalna stopa fertiliteta (TFR) najčešće je upotrebljavana mjera rodnosti i idealna je za usporedbu među različitim područjima. TFR u Hrvatskoj u 2021. iznosio je 1,63 djece po ženi, što je iznad EU prosjeka. Među županijama, najviši TFR od 1,94 djece ostvaren je u Međimurskoj, a najniži od 1,46 djece u Primorsko-goranskoj županiji.

Gore izračunate stope odnose se na ženski fertilitet, ali se navedeni pokazatelj može izračunati i za muškarce.

Fertilitet muškaraca u Hrvatskoj mjeren putem TFR-a iznosio je u 2021. 1,55 djece po jednom muškarcu u fertilnoj dobi. To je nešto niža vrijednost nego za žene i taj odnos vrijedi za sve županije osim za Grad Zagreb. Najviši fertilitet muškaraca bilježimo u Međimurskoj županiji (1,77 djece), a najniži u Karlovačkoj županiji (1,34 djece).

Najveću razliku između ženskog i muškog fertiliteta nalazimo u Bjelovarsko-bilogorskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji (u njima je TFR za žene veći za 0,19), a najmanju u Zadarskoj (TFR za žene veći je za 0,05). Jedino je u Gradu Zagrebu TFR za muškarce nešto viši (1,56) u odnosu na TFR za žene (1,53).