U sklopu predstavljanja rezultata međunarodnog istraživanja GGP – Generations & Gender Programme u Republici Hrvatskoj, predstavljen je i Demografski pojmovnik….