Demografi se razlikuju u mišljenju koliko su politike usmjerene k povećanju niskog fertiliteta zapravo učinkovite. S jedne su strane demografi…