Već smo u ranijem tekstu i znanstvenom radu pokazali da se višak mortaliteta ostvaren u Hrvatskoj u 2020. gotovo u potpunosti može objasniti pandemijom bolesti COVID-19. U ovom kratkom prikazu izračunali smo višak mortaliteta – brojeve umrlih koji su nadmašili očekivane prosjeke – po županijama u Hrvatskoj u 2020. Višak mortaliteta u prošloj godini zabilježen je u svim županijama, a izračunat je jednostavnom metodom preko dva pristupa u odnosu na petogodišnji prosjek (2015. – 2019.). Prema prvom pokazatelju, postotnom višku mortaliteta u odnosu na petogodišnji prosjek umrlih, najveći i dvoznamenkasti višak mortaliteta ostvaren je u Osječko-baranjskoj županiji, Gradu Zagrebu i Međimurskoj županiji, a najmanji u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. S druge strane, prema pokazatelju viška mortaliteta na 100.000 stanovnika pojedine županije, u samom vrhu po višku mortaliteta u 2020. je i Karlovačka županija. Za razliku od postotnog viška mortaliteta koji pokazuje periodski trend, višak mortaliteta na 100.000 stanovnika bolje obuhvaća demografske učinke viška mortaliteta, što je posebno važno za depopulacijska područja poput hrvatskih županija. Detaljniji izračuni i prikazi o demografskim obilježjima epidemije novog koronavirusa u Hrvatskoj dostupni su na ovoj poveznici.