Pad broj stanovnika Hrvatske u 2018. je usporen u odnosu na nekoliko ranijih godina. Naime, najnovije procjene Državnog zavoda za…