U javnom prostoru i medijima, u brojnim demografskim i drugim publikacijama, jedan se pokazatelj fertiliteta dosta često upotrebljava. U hrvatskoj demografskoj literaturi uvriježen je izraz totalna stopa fertiliteta (TFR). TFR je najprikladnija mjera kod usporedbe razine rodnosti među različitim područjima jer ne ovisi o dobnoj…