Populacijska politika označava skup mjera i akcija kojima neko tijelo javne vlasti eksplicitno ili implicitno djeluje na demografske procese (mortalitet, fertilitet i migraciju). Kod populacijskih politika bilo koje vrste postoje izazovi implementacije, ali i pitanje njihove učinkovitosti. Među demografskim stručnjacima ne postoji suglasje oko toga…