O demografskom starenju sve češće se govori kao o velikom izazovu za nositelje zdravstvene politike. Rast udjela izdataka za zdravstvo…