Prema procjenama Državnog zavoda za statistiku (DZS), ukupan broj stanovnika u Hrvatskoj od 1. 1. 2011. do 1. 1. 2018….