Ako ste mislili da se rizik za razvod tijekom braka ne mijenja, prevarili ste se. Demografska istraživanja sugeriraju da postoji „tipična“ rastuća pa padajuća krivulja koja rizik za razvod povezuje s trajanjem braka.[1] Naime, postojeći empirijski nalazi vrlo dosljedno pokazuju da je rizik za razvod isprva nizak, no u prvim godinama braka jako brzo raste, dosežući svoj vrhunac između treće i šeste godine braka, pa potom postupno pada. Pogledate li grafikon, možete zaključiti da isto vrijedi i među hrvatskim bračnim parovima.

Rizik za razvod i u Hrvatskoj najprije raste pa pada

Izvor: vlastiti izračun na temelju službenih pojedinačnih vitalno-statističkih podataka.

Napomena: iznad stupaca prikazani su omjeri rizika za razvod (rizik za razvod pri pripadajućem trajanju braka podijeljen s rizikom za razvod tijekom prve godine braka).

Vrijednosti na grafikonu rezultat su statističke analize u kojoj se svaki brak sklopljen između 1989. i 2014. pratio od vjenčanja do razvoda (ili do kraja naznačenog razdoblja). Okomita os mjeri rizik za razvod, a vodoravna os mjeri trajanje braka u odabranim intervalima. Pritom je rizik za razvod u ovom slučaju najlakše interpretirati kao broj razvoda koji možemo očekivati godišnje, a na grafikonu je iskazan na tisuću bračnih parova. Tako, na primjer, tijekom prve godine braka u Hrvatskoj možemo očekivati oko 2,2 razvoda na tisuću bračnih parova, dok je tijekom druge i treće godine braka rizik za razvod više nego trostruko veći, s približno 7,2 očekivana razvoda godišnje na tisuću bračnih parova.

Najveći rizik za razvod bilježi se tijekom četvrte i pete godine braka (i čak je 4,2 puta veći od rizika za razvod tijekom prve godine braka!), a za bračne parove koji proslave – ili „prežive“ – petu godišnjicu rizik za razvod s vremenom se smanjuje.

Zašto rizik za razvod tijekom braka poprima ovakav rastući pa padajući oblik? Postoji više mogućih objašnjenja iz različitih znanstvenih disciplina,[2] a jedno od najpopularnijih nudi psihološka literatura, iz koje proizlazi popularan koncept „kritične sedme godine braka“. Istraživanja potvrđuju da su zadovoljstvo brakom i percipirana kvaliteta bračnog života među supružnicima u početku visoki, no u prvim godinama braka, kad završi „medeni mjesec“ i krene svakodnevna rutina, ubrzano padaju. Tad rizik za razvod raste jer bračni partneri otkrivaju međusobne razlike u ponašanju, stavovima i vrijednostima, što može izazvati tenzije, koje, prema procjenama, obično kulminiraju oko sedme godine braka. Ako ovaj „proces prilagodbe“ međusobnim razlikama prođe uspješno, rizik za razvod počinje se smanjivati, a tom smanjenju mogu doprinijeti i takozvane zapreke razvodu, poput zajedničke imovine koju bračni partneri s vremenom akumuliraju. Iako postojeći empirijski nalazi otkrivaju da rizik za razvod nije nužno najveći baš u kritičnoj sedmoj godini braka, ovi teorijski argumenti dobro odgovaraju rastućoj pa padajućoj putanji rizika za razvod.

Demografi su, s druge strane, posumnjali da bi rastuća pa padajuća putanja rizika za razvod mogla biti posljedica pogrešno specificiranih statističkih modela, koji možda izostavljaju neke važne varijable povezane s rizikom za razvod, a obično ih je teško izmjeriti pa u podacima nisu dostupne. Kao dobar primjer mogu poslužiti osobine ličnosti. Pretpostavimo da se među bračnim parovima nalaze oni „niskorizični“, koji su općenito manje skloni razvodu jer imaju konzervativnije stavove, kao i oni „visokorizični“, koji su zbog svojih liberalnijih stavova općenito skloniji razvodu. Ako se najprije razvode oni „visokorizični“, onda će i rizik za razvod isprva rasti, no kad među bračnim parovima počnu dominirati oni „niskorizični“ (jer su se „visokorizični“ već razveli), rizik za razvod počet će padati. Ova je hipoteza ispitana u novijim demografskim istraživanjima,[1] no pokazalo se da objašnjava samo dio priče. Iako u manjoj mjeri mijenja svoj oblik, rizik za razvod zadržava rastuću pa padajuću putanju čak i kad se u obzir uzme niz osobina bračnih parova, bilo onih izmjerenih (poput dobi pri ulasku u brak, stupnja obrazovanja i broja djece), bilo onih neizmjerenih (poput pojedinačnih sklonosti razvodu). U pitanju su, dakle, drugi procesi koji se odvijaju tijekom braka i koji bi mogli biti odražavati psihološku dinamiku bračnog odnosa, a koji se ne mogu pripisati spomenutim izmjerenim i neizmjerenim čimbenicima. To je svakako zanimljiv zadatak za buduća istraživanja!

 

[1] Vidjeti: Kulu, H. (2014.), Marriage Duration and Divorce: The Seven-Year Itch or a Lifelong Itch? Demography, 51 (3): 881–893.
[2] Za sažet ali temeljit pregled uz izvor iz prve fusnote vidjeti i: Jalovaara, M. i Kulu, H. (2018.), Separation Risk over Union Duration: An Immediate Itch? European Sociological Review, 34 (5): 486–500.