Žene u prosjeku tijekom radnog vijeka zarađuju manje nego muškarci, a jedan je od uzroka tih razlika u razvijenim zemljama majčinstvo. S druge strane, dok se kod majki nakon rođenja djeteta nerijetko zapaža smanjenje plaće, kada muškarci postanu očevi, primjećuje se (mali) rast u plaćama. U literaturi je ta pojava poznata pod nazivom „premija na očinstvo“.

Gabriele Mari, sociologinja sa Sveučilišta Erasmus u Rotterdamu, provela je istraživanje na tu temu pitajući se potiče li očinstvo rast plaća ili su muškarci koji zarađuju više, i oni koji se trenutačno nalaze u razdoblju karijere u kojemu im jako rastu plaće, skloniji imanju djece. Istraživanje je provedeno na muškarcima u Njemačkoj i Velikoj Britaniji koji su praćeni kroz posljednja tri desetljeća. U obje države javne politike naglašavaju ulogu muškaraca u skrbi o djeci te potiču njihovo uključivanje u skrb. Kao izvore podataka upotrijebila je British Household Panel Survey (BHPS), UK Household Longitudinal Survey (UKHLS) i German Socio-Economic Panel (SOEP). To su anketna istraživanja u kojima se iste ispitanike anketira kroz vrijeme, što, između ostaloga, omogućava da se vidi kako se mijenja plaća muškaraca kada postanu očevi te da se usporedi s onima koji to (još) nisu. Ono što postaje sve tipičnije za te muškarce, u posljednjih nekoliko desetljeća, jest to da imanje djece odgađaju za kasniju dob. Neki od razloga za to su dulje obrazovanje, ali i želja za stjecanjem znatnijeg iskustva i plaće prije upuštanja u roditeljsku ulogu.

Premija na očinstvo argumentira se podacima u kojima je vidljivo da su pojedini muškarci u trenutku kada su postali očevi počeli raditi više te da su neki bili pozitivno diskriminirani od poslodavca jer poslodavci očekuju da će sada biti produktivniji, predaniji i sposobniji. Protuargument premiji jest to da visina i rast plaće utječu na odluku o tome hoće li se muškarac odlučiti za imanje djece te da samim time rast plaća nakon dobivanje djece proizlazi iz početne situacije u kojoj su ti muškarci imali veće plaće i/ili veći rast plaće.

Iz istraživanja se zaključilo da, u prosjeku, ne postoji značajnija premija na očinstvo u Njemačkoj i Velikoj Britaniji, već da su muškarci koji imaju veće plaće i oni koji ostvare veliki rast plaće skloniji imanju djece te se time objašnjava rast plaće muškaraca nakon dobivanja djece. To posebno vrijedi za očeve „novijih generacija“, koji su zbog kasnijeg imanja djece duže pod utjecajem reformi obiteljskih politika koje naglašavaju drugačiju ulogu muškarca, a ne samo onu tradicionalnu „hranitelja obitelji“.

Zaključno možemo reći da premija na očinstvo, kada i postoji, nije dovoljno velika da bi kompenzirala gubitke koji pogađaju majke. Samim time, kada bi se javnim politikama potaknulo veće korištenje očinskog i roditeljskog dopusta kod muškaraca, to bi zasigurno popravilo položaj majki na tržištu rada te potencijalno smanjilo rodni jaz u plaćama.