Njemačka je u 2016. godini zabilježila najveći TFR još od 1973. godine, javlja njemački Federalni statistički ured. TFR u 2016. iznosio je 1,59 djece po ženi, što je znatan porast u odnosu na godinu prije (kada je iznosio 1,5 djece). TFR kod žena koje nemaju njemačko državljanstvo (strankinje) u 2016. godini dosegnuo je iznadzamjensku razinu od čak 2,28 djece, što je ponajviše rezultat znatnog doseljavanja migranata, izbjeglica i azilanata, pogotovo iz Sirije. Na slici je vidljivo da je u 2009. godini TFR kod strankinja u Njemačkoj iznosio 1,58 djece, što je znatno niža razina od one zabilježene sedam godina poslije.

Totalna stopa fertiliteta (TFR) u Njemačkoj prema državljanstvu majke, 1991. – 2017.

Izvor: njemački Federalni statistički ured

Izuzev u 2017., TFR kod žena s njemačkim državljanstvom (premda značajno niži) bilježi konstantni rast u posljednje vrijeme (porast s 1,15 u 1994. na 1,46 u 2016. godini). Iako je to teško kvantificirati, reforma njemačke obiteljske politike daje, izgleda, pozitivne rezultate. U posljednjih deset godina Njemačka se odmakla od konzervativne obiteljske politike koju je provodila desetljećima i koja se uglavnom koncentrirala na novčana davanja i povlačenje žena s malom djecom s tržišta rada. Novije reforme povećale su rodiljne i roditeljske naknade u prvoj godini djetetova života, potaknule očeve na odlazak na roditeljski dopust i dale pravo svakom roditelju na smještaj njihova djeteta u jaslice kada dijete navrši godinu dana. Hoće li ovaj pomak njemačke obiteljske politike prema švedskome modelu u budućnosti dati još bolje rezultate, ostaje vidjeti.