Od 2000. do kraja 2017. hrvatske državljanke u Njemačkoj su rodile 54.438 djece. S druge strane, od 2010. do 2017. prosječna stopa ukupnog fertiliteta iznosila je oko 1,4 djece po ženi u reproduktivnom razdoblju (detaljnije prikazano na grafikonu), što je otprilike na sličnoj razini iste stope zabilježene u Hrvatskoj u tom periodu.

Upravo od 1. siječnja 2000. godine njemačko zakonodavstvo djetetu kojem su oba roditelja stranci omogućilo je stjecanje njemačkog državljanstva rođenjem ako jedan od roditelja ima dozvolu boravka te legalno boravi u Njemačkoj najmanje osam godina.

Povezano s tim, udio djece koje su rodile majke s hrvatskim državljanstvom, a koja rođenjem nisu stekla njemačko državljanstvo, smanjio se s 18% 2000. na svega 5% u godinama prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju (vidjeti tablicu). Nakon 2013. taj broj počinje brže rasti, tako da ih je u posljednje dvije godine oko 45%, što je rezultat znatnijeg doseljavanja.

Broj živorođenih i stopa fertiliteta državljanki Hrvatske u Njemačkoj

Izvor: Izračun autora na temelju podataka njemačkog Federalnog statističkog ureda

Od djece koja su rođena u braku, a takvih je u promatranom razdoblju preko 80%, 55% očeva imalo je hrvatsko državljanstvo, 30% njemačko državljanstvo, 10% očeva državljanstvo zemlje koja nije članica EU, a preostali očevi državljani su drugih EU zemalja ili rijetko neeuropskih zemalja. U zadnjih par godina udio očeva s hrvatskim državljanstvom prešao je brojku od 70%, dok je udio s njemačkim državljanstvom pao ispod 20%, što je opet povezano s pojačanim doseljavanjem iz Hrvatske.

Dakle, od ulaska Hrvatske u EU do kraja 2017. u Njemačkoj je rođeno nekoliko tisuća djece koja bi se vjerojatno rodila u Hrvatskoj. Jedan dio rodile su hrvatske državljanke koje nisu doselile iz Hrvatske (većinom se radi o onima doseljenim iz Bosne i Hercegovine s hrvatskom putovnicom). Bez obzira na to, iseljavanje je jedan od najvažnijih razloga zašto je u Hrvatskoj u 2017. godini zabilježen apsolutno najmanji broj živorođenih u zadnjih 70 godina.

Živorođena djeca u Njemačkoj čije majke imaju hrvatsko državljanstvo i udio onih koji rođenjem nisu stekli državljanstvo

GodinaŽivorođena djeca koja rođenjem nisu stekla njemačko državljanstvoUdio djece koja rođenjem nisu stekla njemačko državljanstvo
2000.57718%
2001.44013%
2002.45614%
2003.39512%
2004.33810%
2005.2167%
2006.2026%
2007.2237%
2008.2137%
2009.1766%
2010.1455%
2011.1546%
2012.1235%
2013.30712%
2014.48420%
2015.70426%
2016.151544%
2017.186046%
Izvor: Izračun autora na temelju podataka njemačkog Federalnog statističkog ureda