Broj imigranata u Irsku se procjenjuje brojem alokacija Personal Public Service Numbers (PPSN). PPS broj je identifikacijski broj sličan našem OIB-u i koristi se za brojne potrebe od zapošljavanja do ostvarivanja socijalnih beneficija.
U periodu od 2002. do ulaska Hrvatske u Europsku uniju, oko 2.000 PPS brojeva izdano je strancima koji su se doselili u Irsku a hrvatske su nacionalnosti. S druge strane, od ulaska Hrvatske u EU (sredina 2013.) do kraja 2018. taj broj je povećan za deset puta i iznosio je oko 21.500. Potrebno je napomenuti da ove brojke ne znače da svi koji su u navedenom periodu dobili PPS broj u Irskoj tamo i dalje žive (neki se i vrate, no to se preko ovog broja ne može pouzdano pratiti), a manji broj ih ne uzme taj broj. No u svakom slučaju PPSN je jako dobar proxy broja doseljenika iz neke zemlje u Irsku, te ga irski statistički ured koristi za procjenu vanjske migracije.

Alokacija PPS brojeva Hrvatima u Irskoj od 2002. do 2018.

Izvor: Središnji statistički ured Republike Irske

U periodu 2013. – 2017. Hrvatima su izdana 17.274 PPS broja. Broj je dobilo 10.534 muškarca (ili 61%) i 6.740 žena (odnosno 39%).

Hrvati doseljeni u Irsku u razdoblju 2013.- 2017., raspodjela po spolu

Izvor: Središnji statistički ured Republike Irske

U istom periodu 1.995 djece mlađe od 15 godina je dobilo PPS broj, što je činilo 11% svih doseljenih iz Hrvatske u Irsku. U dobi od 15 do 24 bilo je 3.985 alokacija PPS broja (23%), dok je uvjerljivo najviše 10.332 ili 60% bilo onih u dobi od 25 do 44 godine. 980 doseljenih je bilo u dobi od 45 do 64 (6%). Osobe u dobi 65+ sudjeluju u beznačajnom broju kada je riječ o doseljavanju iz Hrvatske u Irsku.

Hrvati doseljeni u Irsku u razdoblju 2013.- 2017., raspodjela po dobnim grupama

Izvor: Središnji statistički ured Republike Irske

U analiziranom razdoblju (2013. – 2017.), pet od šest doseljenih Hrvata bili su dio mlađeg i srednjeg radnog kontingenta (15-44). Muškarci mlađe i srednje radne dobi (15-44) čine više od polovice doseljenika iz Hrvatske (52%). Premda ih ima dosta manje nego muškaraca, značajan dio doseljenika iz Hrvatske bile su i žene iste radne dobi (31%).

Hrvati doseljeni u Irsku u razdoblju 2013.- 2017., raspodjela po dobnim grupama i spolu

Izvor: Središnji statistički ured Republike Irske

Vrhunac iseljeničkog vala iz Hrvatske prema Irskoj je bio u 2016., i već se u 2018. smanjio za petinu. U ovom trenutku oko 20.000 Hrvata živi u Irskoj godinu dana ili duže (UN-ova definicija dugoročnog migranta). Premda nije riječ o nekim dramatično velikim brojkama, Irska je u zadnjih pet godina postala atraktivna destinacija za rad i život određenog broja hrvatskih državljana.