Žene u Hrvatskoj u 2002. godini rodile su 40.094 djeteta. Od ukupnog broja majki novorođene djece njih svega 15% imalo je visoko obrazovanje, a čak dvije trećine srednjoškolsko obrazovanje. U Gradu Zagrebu 28% živorođenih imalo je visokoobrazovanu majku, što je najveći zabilježeni udio u Hrvatskoj. S druge strane u Virovitičko-podravskoj županiji tek 6% majki novorođene djece imalo je visoko obrazovanje. Treba napomenuti da je u nekim županijama u 2002. godini relativno visok udio rodilja s nepoznatim obrazovanjem, a razlozi za to nisu poznati.

Petnaest godina poslije, u 2017. godini, žene su rodile 36.556 djece. Više od polovice (55%) žena u vrijeme poroda imalo je završen neki oblik srednjoškolskog obrazovanja, dok je udio novorođenih od strane visokoobrazovanih majki porastao na 40%, što je povećanje od 2,5 puta u odnosu na 2002. godinu. Jedino u Gradu Zagrebu više od polovice (55%) majki novorođene djece imalo je visoko obrazovanje, po čemu Grad Zagreb prednjači u Hrvatskoj, a jedino još Primorsko-goranska i Splitsko-dalmatinska županija bilježe udjele veće od prosjeka. Virovitičko-podravska županija i dalje je na dnu: tamo otprilike svako peto živorođeno dijete ima visokoobrazovanu majku.

S najniže strane obrazovnog spektra (osnovna škola i niže) žene su u 2017. rodile 28% djece u Međimurskoj županiji, što je daleko iznad hrvatskog prosjeka.

Živorođeni prema postignutom obrazovanju majke u Republici Hrvatskoj 2002. i 2017. (udio)

Izvor: Obrada autora na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku

Živorođeni prema postignutom obrazovanju majke po županijama 2002. (udio)

Izvor: Obrada autora na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku

Živorođeni prema postignutom obrazovanju majke po županijama 2017. (udio)

Izvor: Obrada autora na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku