Rodnost u Gradu Zagrebu, prikazana preko totalne stope fertiliteta (TFR) – pokazatelja koji kontrolira za razlike u dobnoj strukturi ženske populacije, pokazuje od 2001. konvergenciju stopi zabilježenoj u ostatku Hrvatske.

Razlika u stopi fertiliteta bila je najviša početkom analiziranog perioda, u 2001. godini kada je ostvareni TFR u Gradu Zagrebu za 17,5% niži nego u ostatku Hrvatske. S vremenom se ta razlika smanjivala, ponajprije zbog bržeg rasta TFR-a u Zagrebu u drugoj polovici 2000-ih. U 2014. ta je razlika gotovo iščezla i pala ispod 2,5%, da bi se u zadnje tri godine ponovno lagano povećala (do 5%), no daleko od one koja je zabilježena početkom 21. stoljeća.

Daju li mjere zagrebačke demografske politike konkretne rezultate? Za detaljniju analizu razloga približavanja zagrebačke stope fertiliteta hrvatskom prosjeku potrebne su kompleksnije analize s detaljnijim, po mogućnosti, mikro podacima.

Totalna stopa fertiliteta (TFR) u Gradu Zagrebu i Hrvatskoj, 2001. – 2017.

Izvor: izračun autora na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku